Byggnadsplåtslageri

Byggnadsplåtslageri

Välkommen till Plåtpartner – ert byggnadsplåtslageri i Västerås med omnejd. Vi är ett traditionellt byggnadsplåtslageri som främst arbetar med fastighetsbolag och byggföretag. Plåtpartner startade i samband med en förgrening i maj 2013 men grundstyrkan i vår personal har varit med sedan 30 år tillbaka. Detta gör att våra auktoriserade plåtslagare besitter lång erfarenhet i det hantverk som plåtslageri innebär.

Vi drivs av tradition och kvalité. Genom korta beslutsvägar kan vi agera snabbt vid eventuella förändringar. Vårt fokus ligger och har alltid legat på att hålla god kvalité och hög servicenivå. Med mål att lösa våra kunders problem och hitta helhetslösningar för era förekommande plåtarbeten finns vi med under era byggnadsprojekt.

I vårt byggnadsplåtslageri skräddarsyr vi plåtbeläggning utifrån de behov ni har. Vi hjälper er med tak- och fasadbeklädnader i kassetter och paneler. Vi arbetar både med plan och profilerad plåt. Vi utför också garneringsarbeten – alltså kringtäckningar runt skorstenar och ventilationshuvar men även avluftningsrör på tak som är täckta med överläggsplattor i exempelvis tegel. Utöver det utför vi såklart även garneringsarbete av vattenavledande lister inklusive andra lösningar för att trygga vattenavrinning från tak. Dessa innefattar bland annat fönsterbleck, fasadlister, krönbeslag med mera.

Vi arbetar också med sandwichpaneler där vi klär fastigheter dels för utseende men också för energibesparingar. Utöver detta genomför vi även montering av taksäkerhet i form av gångbryggor och räcken runt tak och takluckor.

Söker ni svar på frågor som innefattar plåt till ert byggprojekt? Tveka inte att kontakta oss. Vi är ett flexibelt och tryggt byggnadsplåtslageri med många år i branschen som gärna tittar på olika typer av lösningar för ert projekt!

takarbeten