Våra tjänster

Plåtpartner — Våra tjänster

takarbeten

Byggnadsplåtslageri

I vårt byggnadsplåtslageri skräddarsyr vi plåtbeläggning utifrån de behov ni har. Vi hjälper er med tak- och fasadbeklädnader i kassetter och paneler. Vi arbetar både med plan och profilerad plåt. Vi utför också garneringsarbeten – alltså kringtäckningar runt skorstenar och ventilationshuvar men även avluftningsrör på tak som är täckta med överläggsplattor i exempelvis tegel.

platbeslagning

Övriga tjänster

Med mål att lösa eventuella problem och hitta helhetslösningar för era förekommande plåtarbeten finns vi med under ert projekt vare sig det gäller nybyggnad, ombyggnad, underhåll eller reparation.